Trắc nghiệm ôn tập

Gọi tên hợp chất sau: CH3 -CH2 -CH(CH3)-CH2OH 

Câu hỏi:

Gọi tên hợp chất sau: CH3 -CH2 -CH(CH3)-CH2OH 

A.
2-metyl-butan – 1- ol 

B.
3-metylbutan – 1- ol 

C.
3-metylbutan- 4 – ol 

D.
3-metylpentan -1- ol

Đáp án đúng: A

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Gọi tên hợp chất sau: CH3 -CH2 -CH(CH3)-CH2OH 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!