Trắc nghiệm ôn tập

Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số (y = 2{cos ^2}x + 2sin x – 1), với ({0^o} le

Câu hỏi:

Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số \(y = 2{\cos ^2}x + 2\sin x – 1\), với \({0^o} \le x \le {90^o}\). Giá trị của tích M.m bằng

A.
\(\frac{5}{2}\)

B.
1

C.
\(\frac{7}{2}\)

D.
\(\frac{3}{2}\)

Đáp án đúng: D

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số (y = 2{cos ^2}x + 2sin x – 1), với ({0^o} le

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số \(y = 2{\cos ^2}x + 2\sin x – 1\), với \({0^o} \le

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!