Trắc nghiệm ôn tập

Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số (y=e^x), trục Ox và hai đường thẳng (x=0, x=1).

Câu hỏi:

Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số \(y=e^x\), trục Ox và hai đường thẳng \(x=0, x=1\). Thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay (H) xung quanh trục Ox là

A.
\(\frac{\pi }{2}\left( {{e^2} – 1} \right)\)

B.
\(\pi \left( {{e^2} + 1} \right)\)

C.
\(\frac{\pi }{2}\left( {{e^2} + 1} \right)\)

D.
\(\pi \left( {{e^2} – 1} \right)\)

Đáp án đúng: A

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số \(y=e^x\), trục Ox và hai đường thẳng \(x=0, x=1\).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!