Trắc nghiệm ôn tập

Glyxin có thể phản ứng với dãy các chất nào sau đây?

Câu hỏi:

Glyxin có thể phản ứng với dãy các chất nào sau đây?

A.
HCl, Cu, NaOH.   

B.
HCl, NaCl, C2H5OH.

C.
NaOH, CH3OH, H2SO4.   

D.
NaOH, HCl, Na2SO4.

Đáp án đúng: C

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Glyxin có thể phản ứng với dãy các chất nào sau đây?

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Glyxin có thể phản ứng với dãy các chất nào sau đây?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!