Trắc nghiệm ôn tập

Giai cấp công nhân Việt Nam hình thành trên cơ sở nền kinh tế nào?

Câu hỏi:

Giai cấp công nhân Việt Nam hình thành trên cơ sở nền kinh tế nào?

A.
Thuộc địa nửa phong kiến

Bạn đang xem: Giai cấp công nhân Việt Nam hình thành trên cơ sở nền kinh tế nào?

B.
Nền sản xuất tư bản chủ nghĩa mới

C.
Thuộc địa phát triển

D.
Công nghiệp thuộc địa mới hình thành

Đáp án đúng: A

Đáp án A

Phương pháp: suy luận

Cách giải:

Từ cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa bước đầu được du nhập vào Việt Nam dẫn đến sự phân hóa trong xã hội Việt Nam, xuất hiện thêm giai cấp mới là giai cấp công nhân.

=> Giai cấp công nhân được hình thành trên cơ sở kinh tế thuộc địa nửa phong kiến

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!