Trắc nghiệm ôn tập

Giá trị của m để phương trình 2x = m + 1 có nghiệm x = – 2 là?

Câu hỏi:

Giá trị của m để phương trình 2x = m + 1 có nghiệm x = – 2 là?

A.
m = 3

B.
m = 1

C.
m = -5

D.
m = 2

Đáp án đúng: C

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Giá trị của m để phương trình 2x = m + 1 có nghiệm x = – 2 là?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!