Trắc nghiệm ôn tập

 Gen H có 90 vòng xoắn và có 20% Ađênin. Một đột biến xảy ra tạo ra alen h.

Câu hỏi:

 Gen H có 90 vòng xoắn và có 20% Ađênin. Một đột biến xảy ra tạo ra alen h. Alen đột biến ngắn hơn gen ban đầu 3,4 A0 và có số liên kết hiđrô ít hơn 2. Số nuclêôtit từng loại của alen h là

A.
A = T = 360; G = X = 537

B.
A = T = 360; G = X = 540

C.
A = T = 359; G = X = 540

D.
A = T = 363; G = X = 540

Bạn đang xem:  Gen H có 90 vòng xoắn và có 20% Ađênin. Một đột biến xảy ra tạo ra alen h.

 

Đáp án đúng: C

Số Nu của gen = 90.20 =1800

Số nu từng loại A =1800.0,2=360

Số nu loại A của gen sau đột biến = 360-3=357

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag:  Gen H có 90 vòng xoắn và có 20% Ađênin. Một đột biến xảy ra tạo ra alen h.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!