Trắc nghiệm ôn tập

Este X có các đặc điểm sau: Đốt cháy hoàn toàn X tạo thành CO2 và H2O có số mol bằng nhau.

Câu hỏi:

Este X có các đặc điểm sau: Đốt cháy hoàn toàn X tạo thành CO2 và H2O có số mol bằng nhau. Thuỷ phân X trong môi trường axit được chất Y (tham gia phản ứng tráng gương) và chất Z (có số nguyên tử cacbon bằng một nửa số nguyên tử cacbon trong X). Phát biểu không đúng là:  

A.
Đốt cháy hoàn toàn 1 mol X sinh ra sản phẩm gồm 2 mol CO2 và 2 mol H2O. 

B.
Đun Z với dung dịch H2SO4 đặc ở 170°C thu được anken. 

C.
Chất Y tan vô hạn trong nước.  

D.
Chất X thuộc loại este no, đơn chức. 

Đáp án đúng: B

Bạn đang xem: Este X có các đặc điểm sau: Đốt cháy hoàn toàn X tạo thành CO2 và H2O có số mol bằng nhau.

nCO2 = nH2O → X no, đơn chức, mạch hở.

X + H2O → Y + Z

Y có tráng gương nên Y là HCOOH

Số C của Z bằng nửa của X → Y và Z cùng C → Z là CH3OH

Vậy X là HCOOCH3

Phát biểu D không đúng. Z có 1C nên không tách nước tạo anken được. 

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Este X có các đặc điểm sau: Đốt cháy hoàn toàn X tạo thành CO2 và H2O có số mol bằng nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!