Trắc nghiệm ôn tập

Este nào sau đây khi bị thủy phân cho ra một muối duy nhất và một ancol.

Câu hỏi:

Este nào sau đây khi bị thủy phân cho ra một muối duy nhất và một ancol.

A.

Bạn đang xem: Este nào sau đây khi bị thủy phân cho ra một muối duy nhất và một ancol.

HO-CH2CH2COOCH2CH2COOCH3

B.

CH3COOC6H5.

C.

CH3COOCH2COOCH3.

D.
CH3COOCH2OOCC2H5.

Đáp án đúng: A

Đáp án: A

HOCH2CH2COOCH2CH2COOCH3 + 2NaOH → 2HOCH2CH2COONa + CH3OH

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Este nào sau đây khi bị thủy phân cho ra một muối duy nhất và một ancol.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!