Trắc nghiệm ôn tập

During the volunteer programme, they___ up international understanding while they _____ for the needs of the local community.

Câu hỏi:

During the volunteer programme, they___ up international understanding while they _____ for the needs of the local community.

A.
builds – are working

B.
were building – were working

C.
were building – worked

D.
built – were working

Đáp án đúng: D

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: During the volunteer programme, they___ up international understanding while they _____ for the needs of the local community.

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: During the volunteer programme, they___ up international understanding while they _____ for the needs of the local community.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!