Trắc nghiệm ôn tập

Đường tròn (C): x2 + y2 + 2x + 4y – 4 = 0 có tâm I, bán kính R là :

Câu hỏi:

Đường tròn (C): x2 + y2 + 2x + 4y – 4 = 0 có tâm I, bán kính R là :

A.
I(1 ; –2) , R = 3

Bạn đang xem: Đường tròn (C): x2 + y2 + 2x + 4y – 4 = 0 có tâm I, bán kính R là :

B.
I(1 ; –2) , R = 3

C.
I(–1 ; 2) , R = \(\sqrt 5 \)

D.
I(–1 ; 2) , R = 9 

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!