Trắc nghiệm ôn tập

Đường thẳng nào sau đây không song song với đường thẳng (y = 7x + 3?)

Câu hỏi:

Đường thẳng nào sau đây không song song với đường thẳng y = 7x + 3?

A.
\(y = 7x\)

B.
\(y = 4 – 7x\)

C.
\(y = 7x + 1\)

D.
\(y = – 1 + 7x\)

Đáp án đúng: B

Bạn đang xem: Đường thẳng nào sau đây không song song với đường thẳng (y = 7x + 3?)

Đường thẳng y = 7x + 3 và đường thẳng y = 4 – 7x có \(7 \ne – 7\) nên hai đường thẳng này cắt nhau tức là chúng không song song.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Đường thẳng nào sau đây không song song với đường thẳng \(y = 7x + 3?\)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!