Trắc nghiệm ôn tập

Dung dịch A có a mol NH4+, b mol Mg2+, c mol SO42-, d mol HCO3-. Biểu thức nào biểu thị sự liên quan giữa a, b, c, d ?

Câu hỏi:

Dung dịch A có a mol NH4+, b mol Mg2+, c mol SO42-, d mol HCO3. Biểu thức nào biểu thị sự liên quan giữa a, b, c, d ?

A.
a + 2b = c + 2d 

B.
2a + b = 2c + d 

C.
2a + 2b = 2c + 2d 

D.
a + 2b = 2c + d

Đáp án đúng: D

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Dung dịch A có a mol NH4+, b mol Mg2+, c mol SO42-, d mol HCO3-. Biểu thức nào biểu thị sự liên quan giữa a, b, c, d ?

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Dung dịch A có a mol NH4+, b mol Mg2+, c mol SO42-, d mol HCO3-. Biểu thức nào biểu thị sự liên quan giữa a, b, c, d ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!