Trắc nghiệm ôn tập

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cảng nào không phải của vùng Bắc Trung Bộ? 

Câu hỏi:

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cảng nào không phải của vùng Bắc Trung Bộ? 

A.
Cửa Lò

B.
Dung Quất 

C.
Chân Mây

D.
Nhật lệ         

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cảng nào không phải của vùng Bắc Trung Bộ? 

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cảng nào không phải của vùng Bắc Trung Bộ? 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!