Trắc nghiệm ôn tập

Đột biến NST là gì?

Câu hỏi:

Đột biến NST là gì?

A.
Là những biến đổi vể cấu trúc và số lượng NST.

B.
Là những biến đổi về kiểu gen.

C.
Là những biến đổi trong một hoặc một số cặp nuclêôtit.

D.
Là những biến đổi về kiểu hình.

Đáp án đúng: A

Bạn đang xem: Đột biến NST là gì?

Đột biến số lượng NST là những biến đổi vể cấu trúc và số lượng NST.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Đột biến NST là gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!