Trắc nghiệm ôn tập

Đột biến cấu trúc NST gồm những dạng nào?

Câu hỏi:

Đột biến cấu trúc NST gồm những dạng nào?

A.
Mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn.

B.
Đột biến dị bội và đột biến đa bội.

C.
Đột biến cấu trúc và đột biến số lượng.

D.
Đột biến về kiểu hình và kiểu gen.

Đáp án đúng: A

Bạn đang xem: Đột biến cấu trúc NST gồm những dạng nào?

– Các dạng đột biến cấu trúc NST:

+ Mất đoạn NST là 1 đoạn nào đó của NST bị mất đi so với dạng ban đầu, làm độ dài của NST giảm đi.

+ Lặp đoạn là 1 đoạn NST có thể lặp lại 1 hay nhiều lần, làm tăng số lượng gen trên đó.

+ Đảo đoạn là 1 đoạn NST đứt ra rồi đảo ngược 180o và nối lại làm thay đổi trình tự phân bố các gen trên đó.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Đột biến cấu trúc NST gồm những dạng nào?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!