Trắc nghiệm ôn tập

Đồng phân của glucozơ là

Câu hỏi:

Đồng phân của glucozơ là

A.
saccarozơ.   

B.
fructozơ. 

C.
xenlulozơ.   

D.
amilozơ.

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Đồng phân của glucozơ là

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!