Trắc nghiệm ôn tập

Đồng hoá xảy ra quá trình nào dưới đây? 

Câu hỏi:

Đồng hoá xảy ra quá trình nào dưới đây? 

A.
Giải phóng năng lượng

B.
Tổng hợp chất hữu cơ đơn giản từ những chất hữu cơ phức tạp

C.
Tích luỹ năng lượng  

D.
Phân giải các chất hữu cơ thành các chất vô cơ đơn giản

Đáp án đúng: C

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Đồng hoá xảy ra quá trình nào dưới đây? 

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Đồng hoá xảy ra quá trình nào dưới đây? 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!