Trắc nghiệm ôn tập

Độ lớn cường độ điện trường tại một điểm gây bởi một điện tích điếm không phụ thuộc độ lớn

Câu hỏi:

Độ lớn cường độ điện trường tại một điểm gây bởi một điện tích điếm không phụ thuộc 

A.
độ lớn điện tích đó      

B.
độ lớn điện tích thử

C.
hằng số điện môi của môi trường     

D.
khoảng cách từ điểm đang xét đến điện tích đó

Đáp án đúng: B

Bạn đang xem: Độ lớn cường độ điện trường tại một điểm gây bởi một điện tích điếm không phụ thuộc độ lớn

Độ lớn cường độ điện trường tại một điểm gây bởi một điện tích điếm không phụ thuộc vào độ lớn điện tích thử

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Độ lớn cường độ điện trường tại một điểm gây bởi một điện tích điếm không phụ thuộc độ lớn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!