Trắc nghiệm ôn tập

Độ lớn của công cơ học phụ thuộc vào: Lực tác dụng vào vật và khoảng cách giữa vị trí đầu và vị trí cuối của vật. Lực tác dụng vào vật và quãng đường vật dịch chuyển. Khối lượng của vật và quảng đường vật đi được. Lực tác dụng lên vật và thời gian chuyển động của vật.

Câu hỏi:

Độ lớn của công cơ học phụ thuộc vào: 

A.
Lực tác dụng vào vật và khoảng cách giữa vị trí đầu và vị trí cuối của vật. 

B.
Lực tác dụng vào vật và quãng  đường vật dịch chuyển.

C.
Khối lượng của vật và quảng đường vật đi được.    

D.
 Lực tác dụng lên vật và thời gian chuyển động của vật.

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Độ lớn của công cơ học phụ thuộc vào: Lực tác dụng vào vật và khoảng cách giữa vị trí đầu và vị trí cuối của vật. Lực tác dụng vào vật và quãng đường vật dịch chuyển. Khối lượng của vật và quảng đường vật đi được. Lực tác dụng lên vật và thời gian chuyển động của vật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!