Trắc nghiệm ôn tập

Điều chế NH3 từ hỗn hợp gồm N2 và H2 (tỉ lệ mol 1: 3).Tỉ khỗi hỗn hợp so với hỗn hợp sau phản ứng là 0,6. Hiệu suất phản ứng là?

Câu hỏi:

Điều chế NH3 từ hỗn hợp gồm N2 và H2 (tỉ lệ mol 1: 3). Tỉ khối hỗn hợp trước so với hỗn hợp sau phản ứng là 0,6. Hiệu suất phản ứng là 

A.
75%. 

B.
60%. 

C.
70%. 

D.
80%. 

Đáp án đúng: D

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Điều chế NH3 từ hỗn hợp gồm N2 và H2 (tỉ lệ mol 1: 3).Tỉ khỗi hỗn hợp so với hỗn hợp sau phản ứng là 0,6. Hiệu suất phản ứng là?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!