Trắc nghiệm ôn tập

Điểm cực Bắc của nước ta nằm trên vĩ độ địa lí nào sau đây?

Câu hỏi:

Điểm cực Bắc  của nước ta nằm trên vĩ độ địa lí nào sau đây?

A.
20023’B.

B.
23023’B

C.
23027’B.

D.
27023’B 

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Điểm cực Bắc của nước ta nằm trên vĩ độ địa lí nào sau đây?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!