Trắc nghiệm ôn tập

Địa điểm nào có lượng mưa lớn nhất.

Câu hỏi:

Dựa vào hình 14.2 – Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa của một số địa điểm, cho biết địa điểm nào có lượng mưa lớn nhất. 

A.
Hà Nội. 

B.
U-pha.

C.
Va-len-xi-a.

Bạn đang xem: Địa điểm nào có lượng mưa lớn nhất.

 

D.
Pa-lec-mo.

Đáp án đúng: A

Đáp án: A

Giải thích: Dựa vào hình 14.2 SGK/54, ta thấy Hà Nội (1694mm), U-pha (584mm), Va-len-xi-a (1416mm) và Pa-lec-mô (692mm). Như vậy, Hà Nội có lượng mưa lớn nhất.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Địa điểm nào có lượng mưa lớn nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!