Trắc nghiệm ôn tập

Để phân biệt 2 bình chứa khí etan và etilen, có thể dùng thuốc thử nào trong 4 thuốc sau đây? 

Câu hỏi:

Để phân biệt 2 bình chứa khí etan và etilen, có thể dùng thuốc thử nào sau đây? 

A.
nước 

B.
dung dịch brom 

C.
khí HCl 

D.
dung dịch NaOH 

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Để phân biệt 2 bình chứa khí etan và etilen, có thể dùng thuốc thử nào trong 4 thuốc sau đây? 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!