Trắc nghiệm ôn tập

Để phân biệt 2 bình chứa khí etan và etilen, có thể dùng thuốc thử nào trong 4 thuốc sau đây? 

Câu hỏi:

Để phân biệt 2 bình chứa khí etan và etilen, có thể dùng thuốc thử nào sau đây? 

A.
nước 

B.
dung dịch brom 

C.
khí HCl 

D.
dung dịch NaOH 

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Để phân biệt 2 bình chứa khí etan và etilen, có thể dùng thuốc thử nào trong 4 thuốc sau đây? 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!