Trắc nghiệm ôn tập

Để hạn chế mất nước ở các hồ chứa, giữ được mực nước ngầm, vùng Đông Nam Bộ cần?

Câu hỏi:

Để hạn chế mất nước ở các hồ chứa, giữ được mực nước ngầm, vùng Đông Nam Bộ cần?

A.
bảo vệ rừng ngập mặn. 

B.
bảo vệ rừng đầu nguồn.

C.
sử dụng nước tiết kiệm.  

D.
tăng diện tích cây công nghiệp.

Đáp án đúng: B

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Để hạn chế mất nước ở các hồ chứa, giữ được mực nước ngầm, vùng Đông Nam Bộ cần?

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Để hạn chế mất nước ở các hồ chứa, giữ được mực nước ngầm, vùng Đông Nam Bộ cần?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!