Trắc nghiệm ôn tập

Để bảo đảm cho pháp luật được tôn trọng và thực hiện, nhà nước có những biện pháp nào? 

Câu hỏi:

Để bảo đảm cho pháp luật được tôn trọng và thực hiện, nhà nước có những biện pháp nào? 

A.
Biện pháp về mặt kinh tế

B.
Biện pháp về mặt tổ chức 

C.
Biện pháp cưỡng chế nhà nước 

D.
Cả A, B, C đều đúng 

Đáp án đúng: D

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Để bảo đảm cho pháp luật được tôn trọng và thực hiện, nhà nước có những biện pháp nào? 

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Để bảo đảm cho pháp luật được tôn trọng và thực hiện, nhà nước có những biện pháp nào? 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!