Trắc nghiệm ôn tập

Dd nào sau đây làm quỳ tím hóa xanh?

Câu hỏi:

Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím hóa xanh?

A.
Anilin.    

B.
Glyxin.     

C.
Glucozơ.      

D.
Metylamin.

Đáp án đúng: D

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Dd nào sau đây làm quỳ tím hóa xanh?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!