Trắc nghiệm ôn tập

Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là:

Câu hỏi:

Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là:

A.
glucozơ, glixerol, saccarozơ, axit axetic.

B.
glucozơ, glixerol, anđehit fomic, natri axetat.

C.
glucozơ, glixerol, saccarozơ, ancol etylic.

D.
glucozơ, glixerol, saccarozơ, natri axetat.

Đáp án đúng: A

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường là:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!