Trắc nghiệm ôn tập

Dãy chất nào sau đây thuộc loại ankan trong 4 dãy sau? 

Câu hỏi:

Dãy chất nào sau đây thuộc loại ankan? 

A.
C4H4 ,C2H4, CH4

B.
CH4 , C3H6, C5H12 . 

C.
C2H6 , CH4 ,C5H12

D.
C2H6 , C4H8 ,CH4

Đáp án đúng: C

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Dãy chất nào sau đây thuộc loại ankan trong 4 dãy sau? 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!