Trắc nghiệm ôn tập

Day care centers for street children offer_____ .

Câu hỏi:

Day care centers for street children offer_____ .

A.
care, education and recreation

B.
time, shower, and affection

C.
supply of volunteers for various organizations

D.
contact points or shelter homes at railway stations

Đáp án đúng: A

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Day care centers for street children offer_____ .

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Day care centers for street children offer_____ .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!