Trắc nghiệm ôn tập

Dãy các ion xếp theo chiều giảm dần tính oxi hoá là (biết trong dãy điện hóa, cặp Fe3+/Fe2+ đứng trước cặp Ag+/Ag):

Câu hỏi:

Dãy các ion xếp theo chiều giảm dần tính oxi hoá là (biết trong dãy điện hóa, cặp Fe3+/Fe2+ đứng trước cặp Ag+/Ag):

A.
Fe3+, Cu2+, Ag+, Fe2+

B.
Fe3+, Ag+, Cu2+, Fe2+.

C.
Ag+, Fe3+, Cu2+, Fe2+.

D.
Ag+, Cu2+, Fe3+, Fe2+.

Đáp án đúng: C

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Dãy các ion xếp theo chiều giảm dần tính oxi hoá là (biết trong dãy điện hóa, cặp Fe3+/Fe2+ đứng trước cặp Ag+/Ag):

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Dãy các ion xếp theo chiều giảm dần tính oxi hoá là (biết trong dãy điện hóa, cặp Fe3+/Fe2+ đứng trước cặp Ag+/Ag):

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!