Trắc nghiệm ôn tập

Đạo đức là những …của con người với người khác, với công việc với thiên nhiên và môi trường sống, được nhi�

Câu hỏi:

Đạo đức là những …của con người với người khác, với công việc với thiên nhiên và môi trường sống, được nhiều người thừa nhận và tự giác thực hiện?. Trong dấu “…” đó là?

A.
Quy chế và cách ứng xử.

B.
Nội quy và cách ứng xử.

C.
Quy định và chuẩn mực ứng xử.

D.
Quy tắc và cách ứng xử.

Đáp án đúng: C

Bạn đang xem: Đạo đức là những …của con người với người khác, với công việc với thiên nhiên và môi trường sống, được nhi�

Đạo đức là những quy định và chuẩn mực ứng xử của con người với người khác, với công việc với thiên nhiên và môi trường sống, được nhiều người thừa nhận và tự giác thực hiện.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Đạo đức là những …của con người với người khác, với công việc với thiên nhiên và môi trường sống, được nhi�

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!