Trắc nghiệm ôn tập

Đạo đức góp phần hoàn thiện nhân cách con người là biểu hiện vai trò nào sau đây?

Câu hỏi:

Đạo đức góp phần hoàn thiện nhân cách con người là biểu hiện vai trò nào sau đây?

A.
Đối với cá nhân

B.
Đối với tập thể

C.
Đối với xã hội

D.
Đối với gia đình

Đáp án đúng: A

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Đạo đức góp phần hoàn thiện nhân cách con người là biểu hiện vai trò nào sau đây?

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Đạo đức góp phần hoàn thiện nhân cách con người là biểu hiện vai trò nào sau đây?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!