Trắc nghiệm ôn tập

Dạng đột biến nào làm thay đổi vị trí của các gen trên NST?

Câu hỏi:

Dạng đột biến nào làm thay đổi vị trí của các gen trên NST?

A.
Mất đoạn.

B.
Đảo đoan.

C.
Lặp đoạn, đảo cặp nuclêôtit.

D.
Lặp một số cặp nuclêôtit.

Đáp án đúng: B

Bạn đang xem: Dạng đột biến nào làm thay đổi vị trí của các gen trên NST?

Đột biến đảo đoạn làm thay đổi vị trí của các gen trên NST

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Dạng đột biến nào làm thay đổi vị trí của các gen trên NST?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!