Trắc nghiệm ôn tập

Dạng đột biến cấu trúc NST nào gây hậu quả lớn nhất?

Câu hỏi:

Dạng đột biến cấu trúc NST nào gây hậu quả lớn nhất?

A.
Dạng lặp đoạn NST và đảo đoạn NST.

B.
Dạng đảo đoạn NST và chuyển đoạn NST.

C.
Dạng mất đoạn NST.

D.
Cả A và B.

Đáp án đúng: C

Bạn đang xem: Dạng đột biến cấu trúc NST nào gây hậu quả lớn nhất?

Đột biến mất đoạn NST gây hậu quả lớn nhất.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Dạng đột biến cấu trúc NST nào gây hậu quả lớn nhất?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!