Trắc nghiệm ôn tập

Dân được hưởng quyền bầu cử và ứng cử một cách bình đẳng, không phân biệt

Câu hỏi:

Nhận định nào sai: Dân được hưởng quyền bầu cử và ứng cử một cách bình đẳng, không phân biệt

A.
Giới tính, dân tộc, tôn giáo.

B.
Tình trạng pháp lý.

C.
Trình độ văn hoá, nghề nghiệp.

D.
Thời hạn cư trú nơi thực hiện quyền bầu cử, ứng cử.

Đáp án đúng: B

Bạn đang xem: Dân được hưởng quyền bầu cử và ứng cử một cách bình đẳng, không phân biệt

Nhận định sai: Tình trạng pháp lý.

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Dân được hưởng quyền bầu cử và ứng cử một cách bình đẳng, không phân biệt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!