Trắc nghiệm ôn tập

Đặc điểm không có ở hoocmôn thực vật?

Câu hỏi:

Đặc điểm nào không có ở hoocmôn thực vật?

A.
Tính chuyên hóa cao hơn nhiều so với hoocmôn của động vật bậc cao 

B.
Được vận chuyển theo mạch gỗ và mạch rây

C.
Được tạo ra ở một nơi nhưng gây ra phản ứng ở nơi khác

D.
Với nồng độ rất thấp gây ra những biến đổi mạnh trong cơ thể

Đáp án đúng: A

Bạn đang xem: Đặc điểm không có ở hoocmôn thực vật?

Tính chuyên hóa của hoocmon thực vật thấp hơn nhiều so với hoocmôn của động vật bậc cao

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Đặc điểm không có ở hoocmôn thực vật?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!