Trắc nghiệm ôn tập

Cuộc cách mạng khoa học – kỹ thuật lần thứ hai đã gây những hậu quả tiêu cực đến đời sống của con ng�

Câu hỏi:

Cuộc cách mạng khoa học – kỹ thuật lần thứ hai đã gây những hậu quả tiêu cực đến đời sống của con người:

A.
Tài nguyên cạn kiệt, môi trường ô nhiễm nặng.

B.
Đưa con người trở về nền văn minh nông nghiệp.

C.
Cơ cấu dân cư thay đổi, lao động công nông giảm đi, lao động dịch vụ và trí óc tăng lên.

D.
Tất cả các câu trên đều đúng.

Đáp án đúng: A

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: Cuộc cách mạng khoa học – kỹ thuật lần thứ hai đã gây những hậu quả tiêu cực đến đời sống của con ng�

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Cuộc cách mạng khoa học – kỹ thuật lần thứ hai đã gây những hậu quả tiêu cực đến đời sống của con ng�

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!