Trắc nghiệm ôn tập

CTHH nào sau đây viết đúng?

Câu hỏi:

Công thức hoá học nào sau đây viết đúng?

A.
Kali sunfua K2S   

B.
Kali clorua KCl2

C.
Kali sunfat K(SO4)2       

D.
Kali sunfit  KSO3

Đáp án đúng: A

Đăng bởi: Monica.vn

Bạn đang xem: CTHH nào sau đây viết đúng?

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: CTHH nào sau đây viết đúng?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!