Trắc nghiệm ôn tập

CT nào sau đây là của xenlulozơ?

Câu hỏi:

Công thức nào sau đây là của xenlulozơ?

A.
[C6H7O2(OH)3]n.     

B.
[C6H8O2(OH)3]n.

C.
[C6H7O3(OH)3]n.  

D.
[C6H5O2(OH)3]n.

Đáp án đúng: A

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: CT nào sau đây là của xenlulozơ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!