Trắc nghiệm ôn tập

CT nào sau đây là của xenlulozơ?

Câu hỏi:

Công thức nào sau đây là của xenlulozơ?

A.
[C6H7O2(OH)3]n.     

B.
[C6H8O2(OH)3]n.

C.
[C6H7O3(OH)3]n.  

D.
[C6H5O2(OH)3]n.

Đáp án đúng: A

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: CT nào sau đây là của xenlulozơ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!