Văn 11

Chương trình học

31Bài học

Văn 11 Tập 1

Ngữ văn Lớp 11 LUYỆN TẬP THAO TÁC LẬP LUẬN SO SÁNH00:29:08
BÀI CA NGẤT NGƯỞNG NGUYỄN CÔNG TRỨ00:7:50
Bài giảng bài thơ TỰ TÌNH Lớp 1100:39:14
Chữ người tử tù, Nhân vật Huấn Cao00:19:1
Một số thể loại văn học Thơ, truyện phần truyện00:12:35
Ngữ văn 11 Chí Phèo của Nam Cao2:33:17
Ngữ văn 11 Hạnh phúc của một tang gia của Vũ Trọng Phụng1:28:55
Ngữ Văn 11 Vĩnh biệt cửu trùng đài của Nguyễn Huy Tưởng1:25:49
Ngữ văn Lớp 11 Bài 3 – Viết bài làm văn số 1 nghị luận xã hội00:16:14
Ngữ văn Lớp 11 Bài Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân00:12:46
Ngữ văn Lớp 11 Bài Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân00:12:46
Ngữ văn lớp 11, Bài ca ngắn đi trên bãi cát,00:6:16
Ngữ văn lớp 11, Luyện tập viêt bản tin, thuan mai00:4:31

VĂN 11 TẬP 2