Văn 10

Chương trình học

46Bài học

VĂN 10 TẬP 1

BIẾT TRÌNH BÀY VẤN ĐỀ MỘT CÁCH SINH ĐỘNG00:8:20
Ngữ văn 10 Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ Phần đọc văn bản00:1:50
Ngữ văn Lớp 10 Bài 1 – Tổng quan văn học việt nam00:13:51
Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ00:9:50
Khái quát văn học dân gian việt nam00:24:17
Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ tiếp theo00:13:28
Văn bản00:14:19
Chiến thắng mtao mxây00:16:38
Văn bản tiếp theo00:9:56
Truyện an dương vương và mị châu – trọng thủy00:22:52
Ca dao than thân yêu thương tình nghĩa00:21:6
Chọn sự việc chi tiết tiêu biểu trong bài văn tự sự00:16:57
Bài Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết00:13:25
Bài Lập dàn ý bài văn tự sự00:15:57
Bài Miêu tả và biểu cảm trong bài văn tự sự00:24:50
Bài Nhưng nó phải bằng hai mày00:8:55
Tấm cám00:14:20
Bài Tam Đại Con Gà00:11:13
Ca Dao Hài Hước00:11:52
Lời tiễn dặn00:13:45
Luyện Tập Viết Đoạn Văn Tự Sự00:15:10
Ôn Tập Văn Học Dân Gian Việt Nam00:25:00

VĂN 10 TẬP 2