TOÁN LỚP 8

Chương trình học

101Bài học

ĐẠI SỐ – TẬP 1 – Chương 1 Phép nhân và phép chia đa thức

Toán học lớp 8 Bài 1 Nhân đơn thức với đa thức00:37:43
Toán học lớp 8 Bài 2 Nhân đa thức với đa thức00:36:16
Toán học lớp 8 Bài 3 Những hằng đẳng thức đáng nhớ00:33:19
Toán học lớp 8 Bài 4 Những hằng đẳng thức đáng nhớ tiếp theo00:32:12
Toán học lớp 8 Bài 5 Luyện tập về những hằng đẳng thức đáng nhớ00:20:55
Toán học lớp 8 Bài 5 Những hằng đẳng thức số 6 , 700:25:51
Toán học lớp 8 Bài 6 Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung00:26:43
Toán học lớp 8 Bài 7 Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng HĐT00:22:24
Toán học lớp 8 Bài 8 Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử00:27:05
Toán học lớp 8 Bài 9 luyện tập 1 Phân tích đa thức thành nhân tử bằng nhiều phương pháp00:12:16
Toán học lớp 8 Bài 9 Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phối hợp nhiều phương pháp00:19:17
Toán học lớp 8 Bài 10 Chia đơn thức cho đơn thức00:16:23
Toán học lớp 8 Bài 11 Chia da thức cho đơn thức00:16:42
Toán học lớp 8 Bài 12 Chia đa thức một biến đã sắp xếp tiết 200:22:32
Toán học lớp 8 Bài 12 Chia đa thức một biến đã sắp xếp tiết 100:22:38
Toán học lớp 8 Ôn tập chương 1 Đại số Tiết 100:21:38
Toán học lớp 8 Ôn tập chương 1 Tiết 200:20:19
Toán học lớp 8 Ôn tập chương 1 Tiết 300:21:53

ĐẠI SỐ – TẬP 1 – Chương 2 phân thức đại số

ĐẠI SỐ – TẬP 2 – Chương 3 Phương thức bậc nhất 1 ẩn

ĐẠI SỐ – TẬP 2 – Chương 4 Bất phương trình đẳng thức 1 ẩn

Hình Học – Tập 1 – Chương 1 Tứ giác

Hình Học – Tập 1 – Chương 2 Đa giác diện tích đa giác

Hình Học – Tập 2 – Chương 3 Tam giác đồng dạng

Hình Học – Tập 2 – Chương 4: Hình lăng trụ đứng – Hình chóp đều