TOÁN LỚP 6

Mô tả

HIỂU SÂU 100% kiến thức Toán 6 gồm SỐ HỌC (số nguyên tâm, số nguyên dương, ước số, luỹ thừa v.v), phần HÌNH HỌC PHẲNG.
Hình thành khả năng tập suy luận. Đây là nền tảng cơ bản để các em dần tiếp cận với việc chứng mình hình học ở lớp 7 (thông qua các bài toán chứng tỏ điểm nằm giữa 2 điểm, chứng tỏ trung điểm của đoạn thẳng hay chứng tỏ tia nằm giữa hai tia và tai phân giác của góc…)

Chuẩn bị trước tâm lý cho học sinh khi bước vào môi trường mới, khác hoàn toàn so với cấp 1.

Chương trình học

138Bài học

Bài Giảng

Toán 6 Phương pháp chứng minh 1 tia nằm giữa 2 tia00:20:00
Toán 6 Tính chất cơ bản của phân số + Rút gọn phân số00:20:00
Toán 6 Tính chất cơ bản của phép nhân phân số00:20:00
Hình học 6 Bài tập tổng hợp kiến thức trọng tâm nhất chương 200:20:00
Hình học 6 Phân biệt đường tròn và hình tròn như thế nào00:20:00
Toán lớp 6 Tìm x có chứa dấu giá trị tuyệt đối00:20:00
Hình học 6 Thế nào là hai góc kề nhau, bù nhau, phụ nhau, kề bù00:00:00
Toán nâng cao lớp 6 Tổng các phân số viết theo quy luật00:20:00
Toán nâng cao lớp 6 Chứng minh một phân số tối giản như thế nào00:20:00
Toán lớp 6 Tìm số tự nhiên n sao cho 3n 1 chia hết cho 2n 300:20:00
Toán 6 Phép cộng phân số + Phiếu bài tập có hướng dẫn00:20:00
Toán 6 Hướng dẫn cách tìm x trong bài chỉ chứa phép công trừ nhân chia phân số00:20:00
Toán 6 nâng cao, Tính tổng phân số00:20:00
Toán 6 nâng cao Tìm điều kiện để phân số có giá trị là số nguyên00:20:00
Toán 6 Mở rộng khái niệm phân số, hai phân số bằng nhau00:20:00
Toán 6 Trình bày bài tính số đo góc lớp 6 như thế nào cho chuẩn00:20:00
Toán 6 Tính chất cơ bản của phép cộng phân số Phần 100:20:00
Toán 6 Tìm x trong một lũy thừa và trong tích A B = 0 như thế nào00:20:00
Toán 6 Tìm x chương số nguyên, các dạng bài cần chú ý00:20:00
Toán 6 Tìm x áp dụng so sánh phân số00:20:00
Toán 6 Tìm tỉ số của 2 số00:20:00
Toán 6 Tìm một số khi biết giá trị một phân số của nó00:20:00
Toán 6 Tìm giá trị phân số của một số cho trước00:20:00
Toán 6 Sử dụng tính chất phân phối của phép nhân để tính nhanh00:20:00
Toán 6 Phép chia phân số, những sai lầm phổ biến !!!00:20:00
Toán 6 Phép chia phân số, những dạng bài không thể bỏ qua !!!00:20:00
Toán 6 Chữa đề ôn tập cuối tuần phần 2 hình học + bài khó00:20:00
Toán 6 Áp dụng quy tắc dấu ngoặc vào bài thực hiện phép tính như thế nào00:20:00
Toán 6 Chữa đề ôn tập cuối tuần phần 2 hình học + bài khó00:20:00
Toán 6 Luyện tập phép cộng, trừ phân số00:30:00
Hình học 6 Số đo góc Vẽ góc khi biết số đo00:30:00
Toán 6 Ôn tập giữa HK 2 Đề số 500:30:00
TOÁN 6 Ôn tập Các phép toán trong tập hợp số nguyên ôn lý thuyết và bài tập00:20:00
Toán 6 Luyện tập tính chất cơ bản của phép nhân00:30:00
Toán 6 Phép trừ phân số00:3:00
Toán 6 Phép chia phân số00:20:00
Toán 6 Phép nhân phân số Lý thuyết và bài tập vận dụng00:30:00

BÀI TẬP – TẬP 1 – PHẦN SỐ HỌC – CHƯƠNG 1 : ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ SỐ TỰ NHIÊN

BÀI TẬP – TẬP 1 – PHẦN SỐ HỌC – CHƯƠNG 2: SỐ NGUYÊN

BÀI TẬP – TẬP 1 – PHẦN HÌNH HỌC – CHƯƠNG 1 : ĐOẠN THẲNG

BÀI TẬP – TẬP 2 – PHẦN SỐ HỌC – CHƯƠNG 3: PHÂN BỐ

BÀI TẬP – TẬP 2 – PHẦN HÌNH HỌC – CHƯƠNG 4 GÓC