TOÁN CHO BÉ

Chương trình học

25Bài học

ĐẾM SỐ

123 TA CÙNG ĐẾM SỐ 1 DẠY BÉ HỌC ĐẾM SỐ TIẾNG VIỆT00:5:47
123 TA CÙNG ĐẾM SỐ 2 DẠY BÉ HỌC ĐẾM SỐ TIẾNG VIỆT00:6:07
123 TA CÙNG ĐẾM SỐ 3 DẠY BÉ HỌC ĐẾM SỐ TIẾNG VIỆT00:6:01
123 TA CÙNG ĐẾM SỐ 4 DẠY BÉ HỌC ĐẾM SỐ TIẾNG VIỆT00:6:06
123 TA CÙNG ĐẾM SỐ 5 DẠY BÉ HỌC ĐẾM SỐ TIẾNG VIỆT00:6:11
123 TA CÙNG ĐẾM SỐ 6 DẠY BÉ HỌC ĐẾM SỐ TIẾNG VIỆT00:7:12
123 TA CÙNG ĐẾM SỐ 7 DẠY BÉ HỌC ĐẾM SỐ TIẾNG VIỆT00:7:22
123 TA CÙNG ĐẾM SỐ 8 DẠY BÉ HỌC ĐẾM SỐ TIẾNG VIỆT00:7:24
123 TA CÙNG ĐẾM SỐ 9 DẠY BÉ HỌC ĐẾM SỐ TIẾNG VIỆT00:7:21
123 TA CÙNG ĐẾM SỐ 10 DẠY BÉ HỌC ĐẾM SỐ TIẾNG VIỆT00:7:23
123 TA CÙNG ĐẾM ÔN TẬP DẠY BÉ HỌC ĐẾM SỐ TIẾNG VIỆT00:7:15
TOÁN 1 Phép cộng trong phạm vi 3 Học thật VUI và DỄ DÀNG với SimpleMaths00:2:43
TOÁN 1 Phép trừ trong phạm vi 3 Bé học thật VUI và DỄ DÀNG với SimpleMaths00:2:39
Bé Học Đếm Từ 1 100 Học Tiếng Việt Qua Bài Hát Nhạc Thiếu Nhi Hay Voi TV00:5:24
Dạy bé biết đọc sớm Bé tập đếm đồ vật Dạy bé học số Dạy bé học 200:6:00

SO SÁNH

MÀU SẮC

HÌNH CƠ BẢN