Tiếng việt cho bé – Bí quyết giúp con đọc tiếng việt thông thạo

Chương trình học

30Bài học

tiếng việt 4 tuổi?

tiếng việt 4 tuổi
Chữ a00:20:03
Chữ b00:21:51
Chữ c00:7:06
Chữ o00:2:25
Chữ â00:6:32
Chữ ă00:6:40
Chữ d00:6:20
Chữ đ00:6:51
Chữ e00:5:38
Chữ ê00:6:20
Chữ g00:7:53
Chữ h00:7:31
Chữ i00:6:12
Chữ k00:5:43
Chữ l00:6:33
Chữ m00:6:30
Chữ n00:7:18
Chữ ô00:7:13
Chữ ơ00:7:02
Chữ p00:6:26
Chữ q00:8:00
Chữ r00:6:30
Chữ s00:7:47
Chữ t00:6:02
Chữ u00:6:28
Chữ ư00:4:37
Chữ v00:8:36
Chữ x00:6:21
Chữ Y00:05:025
Ôn tập bảng chữ cái00:8:20