NGỮ VĂN 9

Chương trình học

86Bài học

Văn 9 tập 1

Ngữ Văn Lớp 9 Bài 1 – Các Phương Châm Hội Thoại – Trang 8 1100:13:20
Ngữ Văn Lớp 9 Bài 1 – Phong Cách Hồ Chí Minh – Trang 5 800:15:43
Ngữ Văn Lớp 9 Bài 1 – Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật – Trang 12 1500:15:29
Ngữ Văn Lớp 9 Bài 2 – Các Phương Châm Hội Thoại tiếp theo – Trang 21 2400:14:07
Ngữ Văn Lớp 9 Bài 2 – Đấu tranh cho một thế giới hòa bình – Trang 17 2100:24:19
Ngữ Văn Lớp 9 Bài 3 – Tuyên bố thế giới về sự sống còn – Trang 31 3600:18:05
Ngữ Văn Lớp 9 Bài 3 – Viết bài tập làm văn số 1 – văn thuyết minh – Trang 42 – 4300:18:48
Ngữ Văn Lớp 9 Bài 3 – Xưng hô trong hội thoại – Trang 38 – 4200:16:41
Ngữ Văn Lớp 9 Bài 4 – Chuyện người con gái nam xương – Trang 43 – 5200:21:30
Ngữ Văn Lớp 9 Bài 4 – Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự – Trang 58 – 5900:11:16
Ngữ Văn Lớp 9 Bài 4 – Sự phát triển của từ vựng – Trang 55 – 5700:13:00
Ngữ Văn Lớp 9 Bài 5 – Chuyện cũ trong phủ chúa trịnh – Trang 60 – 6400:12:20
Ngữ Văn Lớp 9 Bài 5 – Hoàng Lê Nhất Thống Chí – Trang 64 – 7200:13:53
Ngữ Văn Lớp 9 Bài 5 – Sự phát triển của từ vựng – Trang 72 – 7400:11:12
Ngữ Văn Lớp 9 Bài 6 – Cảnh Ngày Xuân – Trang 84 – 8700:10:15
Ngữ Văn Lớp 9 Bài 6 – Chị Em Thúy Kiều – Trang 81 – 8400:12:22
Ngữ Văn Lớp 9 Bài 6 – Thuật Ngữ – Trang 87 – 9000:22:24
Ngữ Văn Lớp 9 Bài 7 – Mã giám sinh mua kiều – Trang 97 – 9900:11:01
Ngữ Văn Lớp 9 Bài 7 – Trau Dồi Vốn Từ – Trang 99 – 10500:27:44
Ngữ Văn Lớp 9 Bài 7 – Viết bài tập làm văn số 2 – Văn tự sự – Trang 10500:29:57
Ngữ Văn Lớp 9 Bài 8 – Lục vân tiên cứu kiều nguyệt nga – Trang 109 1100:15:31
Ngữ Văn Lớp 9 Bài 8 – Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự – Trang 11700:9:50
Ngữ Văn Lớp 9 Bài 8 – Thúy Kiều Báo Ân Báo Oán – Trang 106 10900:13:03
Ngữ Văn Lớp 9 Bài 9 – Chương Trình Địa Phương – Trang 12200:5:36
Ngữ Văn Lớp 9 Bài 9 – Lục vân tiên gặp nạn – Trang 118 12100:13:19
Ngữ Văn Lớp 9 Bài 9 – Tổng Kết Về Từ Vựng – Trang 122 12600:23:03
Ngữ Văn Lớp 9 Bài 10 – Bài Thơ Về Tiểu Đội Xe Không Kính – Trang 131 13300:15:36
Ngữ Văn Lớp 9 Bài 10 – Kiểm Tra Về Truyện Trung Đại – Trang 13400:9:14
Ngữ Văn Lớp 9 Bài 10 – Nghị Luận Trong Văn Bản Tự Sự – Trang 137 13900:7:58
Ngữ Văn Lớp 9 Bài 10 – Tổng Kết Về Từ Vựng – Trang 135 13600:9:57
Ngữ Văn Lớp 9 Bài 11 – Bếp Lửa – Trang 143 14600:10:51
Ngữ Văn Lớp 9 Bài 11 – Đoàn Thuyền Đánh Cá – Trang 139 14200:16:23
Ngữ Văn Lớp 9 Bài 11 – Tập làm thơ tám chữ – Trang 148 15100:13:31
Ngữ Văn Lớp 9 Bài 11 – Tổng Kết Về Từ Vựng – Trang 146 14800:9:30
Ngữ Văn Lớp 9 Bài 12 – Ánh Trăng – Trang 155 15700:11:30
Ngữ Văn Lớp 9 Bài 12 – Khúc Hát Ru Những Em Bé Lớn Trên Lưng Mẹ – Trang 152 15500:13:01
Ngữ Văn Lớp 9 Bài 12 – Luyện Tập Viết Đoạn Văn Tự Sự Có Sử Dụng Yếu Tố Nghị Luận – Trang 160 16100:7:17
Ngữ Văn Lớp 9 Bài 13 – Chương Trình Địa Phương – Trang 175 17600:7:18
Ngữ Văn Lớp 9 Bài 13 – Đối Thoại Độc Thoại Và Độc Thoại Nội Tâm – Trang 176 17900:10:45
Ngữ Văn Lớp 9 Bài 14 – Lặng Lẽ Sapa – Trang 180 18900:15:17
Ngữ Văn Lớp 9 Bài 14 – Người Kể Chuyện Trong Văn Bản Tự Sự – Trang 192 19400:19:24
Ngữ Văn Lớp 9 Bài 14 – Ôn Tập Phần Tiếng Việt – Trang 190 19100:9:32
Ngữ Văn Lớp 9 Bài 15 – Chiếc Lược Ngà – Trang 195 20300:27:29
Ngữ Văn Lớp 9 Bài 15 – Kiểm Tra Phần Tiếng Việt – Trang 204 20600:8:49
Ngữ Văn Lớp 9 Bài 15 – Kiểm Tra Về Thơ Và Truyện Hiện Đại – Trang 203 20400:18:08
Ngữ Văn Lớp 9 Bài 16 – Cố Hương – Trang 207 21900:14:43

Văn 9 tập 2