Toán Finger Math

Mô tả

Phương pháp dạy bé học toán Finger Math giúp con thao tác cộng trừ các số có 2 chữ số đơn giản. Trẻ không cần đặt bút tính nhẩm vẫn có thể cho ra kết quả nhanh chóng.

Trong bài viết dưới đây sẽ giúp bạn biết cách hướng dẫn phương pháp dạy bé học toán Finger Math. Con chỉ cần dùng hai bàn tay để tính toán giúp trẻ có thể đếm và cộng trừ trong phạm vi từ 0 đến 99 mà cực kì chính xác và đơn giản.

Khi lên lớp 1 trẻ bắt đầu làm quen với môn Toán và sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc cộng trừ. Finger Math sẽ giúp trẻ không còn sợ các phép toán, thay vào đó trẻ biết cách cộng, trừ thành thạo mà không cần nhớ nhiều.

Finger Math được xem là cách tính toán “siêu việt” nhanh như máy tính dành cho trẻ tiểu học.

Chương trình học

14Bài học

Giới Thiệu Fingermath

Bài 100:18:41
Bài 200:17:12
Bài 300:22:46
Bài 400:15:18
Bài 500:16:10
Bài 600:16:23
Bài 700:17:30
Bài 800:21:15
Bài 900:14:15
Bài 1000:17:33
Bài 1100:17:40
Bài 1200:16:17
Bài 1300:12:16
Bài 1400:17:46