Tiếng Anh 4

Mô tả

Chương trình Tiếng Anh lớp 4 của Monica.vn được xây dựng với các video bài giảng hấp dẫn do giáo viên người Mỹ thực hiện. Chương trình gồm 20 bài học (Unit) với những chủ điểm gần gũi với đời sống hàng ngày. Mỗi bài học có các video học về Chữ cái & âm và âm (Letters & Phonics và Phonics), Chữ số (Numbers), Từ vựng (Words), Mẫu câu (Sentences) và phần trò chơi luyện tập (Games) giúp các bé đánh giá khả năng tiếp thu bài học của mình. Chương trình phù hợp với các bé học sinh lớp 4 mới bắt đầu làm quen với tiếng Anh.

Chương trình học

73Bài học

Unit 1: Nice to see you again

Unit 3: What day is it today?

Unit 4: When’s your birthday?

Review 1 Short story Cat and Mouse 1

Unit 6: Where’s your school ?

Unit 7: What do you like doing ?

Unit 8: what subjets do you have to day ?

Unit 9: What are they doing ?

Unit 10: What were you yesterday ?

Review 2

Ôn tập từ vựng học kỳ 1 Glossary

Ôn thi kỳ 1

Unit 12: What does your father do ?

Unit 13: Would you like some milk ?

Unit 14: What does he look like ?

Unit 15: When children’s day

Review 3

Unit 16: Let’s go to the bookshop

Unit 17: How much is the T-Shirt ?

Unit 18: What your phone number ?

Unit 19: What animal do you want to see ?

Unit 20: What are you going to do this summer ?

Review 4

Ôn tập từ vựng học kỳ 2 Glossary

Tiếng Anh lớp 4 ôn thi cuối năm 🍀 1

Tiếng Anh lớp 4 ôn thi cuối năm🍀🍀 2

Ôn tập tiếng Anh lớp 4

Bài tập ôn tập các mẫu câu hỏi, trả lời