Tiếng Anh 3

Mô tả

Chương trình Tiếng Anh lớp 3 của Monica được xây dựng với các video bài giảng hấp dẫn do giáo viên người Mỹ thực hiện. Chương trình gồm 20 bài học (Unit) với những chủ điểm gần gũi với đời sống hàng ngày. Mỗi bài học có các video học về Chữ cái & âm và âm (Letters & Phonics và Phonics), Chữ số (Numbers), Từ vựng (Words), Mẫu câu (Sentences) và phần trò chơi luyện tập (Games) giúp các bé đánh giá khả năng tiếp thu bài học của mình. Chương trình phù hợp với các bé học sinh lớp 3 mới bắt đầu làm quen với tiếng Anh.

Chương trình học

65Bài học

Unit 1: Hello

Lesson 100:15:00
Lesson 200:15:28
Lesson 300:18:54

Unit 2: What’s your name?

Unit 3: This is Tony

Unit 4: How old are you?

Unit 5: Are they your friends?

Review 1 – Bài Ôn tập số 1

Short story “Cat and Mouse 1” – Truyện ngắn “Mèo và Chuột 1”

Unit 6: Stand up

Unit 7: That’s my school

Unit 8: This is my pen

Unit 9: What colour is it?

Unit 10: Whate do you do at break time?

ÔN TẬP HỌC KÌ 1 – Phần 1

ÔN TẬP HỌC KÌ 1 – Phần 2

Review 2 – Bài Ôn tập số 2

Unit 11: This is my family

Unit 12: This is my house

Unit 13: Where’s my book?

Unit 14: Are there any posters in the room?

Unit 15: Do you have any toys?

Unit 16: Do you have any pets?

Unit 17: What toys do you like?

Unit 18: What are you doing?

Unit 19: They’re in the park

Unit 20: Where’ Sa Pa?

Bộ video bài giảng:

  • 500+ video học cùng giáo viên bản xứ
  • Dạng bài tập tương tác giúp con ngữ pháp giỏi - thực hành siêu nhanh